شبکه معرفی سرمایه انسانی منطقه فرهنگی کاشان (دربرگیرنده شهرستان های آران و بیدگل و نطنز)

98-920-312-1404+

معرفی هیئت موسس

جمال توکلی

معاون منابع انسانی شرکت سایپا کاشان

سید احمدرضا تولیت

مدیر بخش آموزش مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی آتاو

حمیدرضا جوشقانی

معاون منابع انسانی شرکت هامون نایزه

ابوالفضل قندچی

مدیر واحد منابع انسانی شرکت کیسه سپهر بافت

امیرحسین محتشمی پور

مدیر موسسه فرهنگی پژوهشی کمال