شبکه معرفی سرمایه انسانی منطقه فرهنگی کاشان (دربرگیرنده شهرستان های آران و بیدگل و نطنز)

98-920-312-1404+

فراخوان

فراخوان ثبت نام اعضای انجمن صنفی کارگری منابع انسانی منطقه کاشان

پیروی آگهی تاسیس و پذیرش عضو انجمن صنفی کارگری کارشناسان و مدیران منابع انسانی شهرستان های کاشان، آران، بیدگل و نطنز در روزنامه کار و کارگر به تاریخ 1398/11/28، بدین وسیله از افراد واجد شرایط و علاقه مند دعوت می گردد ثبت نام نمایند.

تعریف انجمن صنفی کارگری :

در اجرای ماده 131 قانون کار به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران، کارگران مشمول قانون کار می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند.

تعریف کارگر مطابق ماده 2 قانون کار :

کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند. شاغلان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی همچنین کارگران کارگاه های خانوادگی شامل کارگر نمی شوند.

شرایط عضویت در انجمن:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- اشتغال در حوزه فعالیت انجمن صنفی (منابع انسانی) با ارایه یکی از مدارک معتبر (حکم کارگزینی/ فیش حقوقی/ قرارداد کاری/ سابقه بیمه)
3- پذیرش و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.
4- پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.

شرایط داوطلبان هیئت مدیره و بازرس:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- دارا بودن سابقه حرفه ای و تجربه متناسب با موضوع فعالیت
4- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی.
5- نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر.
6- عدم اشتهار به فساد اخلاق.
7- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

خوش آمدید

جهت ثبت نام، اطلاعات خود را با دقت وارد نمایید


تصویر کارت ملی و حکم کارگزینی یا ابلاغیه شغلی خود را ضمیمه نمایید